Month: januar 2019

Planlæg allerede nu din dag

Baneoprydning

I weekenden d. 13. og 14. april har ØFC planlagt den halvårlige oprydning.
Du/I skal være mere end velkomne til at deltage.

ØFC er som sædvanlig vært med vådt og tørt.

For en dags arbejde honoreres en reduktion i dueprisen på 15 øre i forhold til gældende normal pris.

Tilmeldingslisten opsættes i klubhuset ca. 14 dage før

Kortgebyr

Husk indbetaling af det årlige kortgebyr på 75,00 kr.
Det skal indbetales til René i åbningstiden.

Sidste frist: 31.1.2019

Er der ikke betalt kan kortet ikke bruges efter den dato.

Duerne er dér stadig, men kortet skal låses op igen.

Hjertestarter

Der er d. 7/02-2015 opsat hjertestarter i klubhuset.

Efter d. 21/02-2015 vil centeret råde over 15 uddannede brugere.

Målet er, at der i centerets åbningstid altid vil være min. en uddannet bruger.

Scroll to top