Banen

Østjysk Flugtskydnings Center er en forening, der drives som en anlægs-og drifts – forening. Generalforsamlingen og Bestyrelsens medlemmer varetager det politiske arbejde, herunder økonomi, strategi og ledelse og bærer ansvar herfor. Baneanlæg og klubhus passes til daglig af ca. 25 frivillige hjælpere. Ansvaret er fordelt mellem forskellige deltagere, herunder banepersonale og skydeinstruktører. Alle initiativer på Ø.F.C. foregår som frivillig ulønnet arbejde.

Brugere

Ø.F.C. bruges især af skytter i fra Jylland. Desuden afholdes instruktionsskydning for begyndere. Der uddannes hvert år jagttegnskursister efter miljøministeriets gældende bestemmelser.

Miljøgodkendelse

Ø.F.C. drives efter gældende regler og åbningstider if. miljøgodkendelsen udstedt af Horsens Kommune den 28. oktober 2003.

Politigodkendelse af ØFC pr.1. Marts 2015 vi skal alle værne om vores nye politigodkendelse også forsikringsmæssigt, endsige miljøgodkendelse.

Miljøpolitik

Ø.F.C. anvender standart lerduer fra Pv Lerduer I/S. Lerduer opsamles og sendes til genbrug. Patronhylstre samt øvrigt affald afleveres til Horsens Kommune. Desuden er nye jordvolde etableret i år 2005 for at nedbringe støjgener til omgivelserne.

Scroll to top